Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – ŚLĄSK

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy. W warszawskiej konferencji „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” wezmą udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych współpracą – m. in. energetyki, IT, transportu i logistyki.

 

Omówione będą perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową. W panelach tematycznych prezentowane będą potrzeby i oczekiwania strony ukraińskiej, a także możliwości uczestnictwa polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. 

 

Międzynarodowa Konferencja „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” będzie podsumowaniem szeregu prowadzonych wcześniej działań w ramach kampanii społecznej „Pomagamy Ukrainie”.

W pierwszej fazie projekt obejmował organizację cyklu spotkań – okrągłych stołów, których celem jest nawiązanie dialogu, omówienie oczekiwań i priorytetów związanych z odbudową Ukrainy oraz identyfikacja branż i firm gotowych do współpracy na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki. W ramach spotkań zostały przeprowadzone bezpośrednie spotkania z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż, których funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania i odbudowy ukraińskiej gospodarki. Wydarzenia gromadziły przedstawicieli czołowych polskich i zachodnioukraińskich stowarzyszeń biznesowych, lwowskich i kijowskich władz regionalnych i miejskich oraz firmy z obu stron granicy.

Terminarz dotychczas przeprowadzonych inicjatyw w ramach Programu „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” oraz kolejnych planowanych wydarzeń:

●   Konsultacje branżowe Warszawa, Lwów, Kijów

o   14 czerwca – sektor: energetyka, cyfrowy

o   22 czerwca – sektor: spożywczy, odpady

o   23 czerwca – Polsko-Ukraińskie Forum Przemysłów Zbrojeniowych

o   30 czerwca – transport, logistyka, firmy deweloperskie i budowlane

o   6 lipca – konferencja we Lwowie

o   8 lipca – konferencja w Kijowie

●   Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Strassburgu

13 września odbędą się wystąpienia parlamentarzystów i organizacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej, a także ekspertów geopolityki regionalnej na temat wyzwań dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z wojny w Ukrainie. W wydarzeniu wezmą udział posłowie do parlamentu europejskiego z regionu Europy Środkowo – Wschodniej, organizacje biznesu i pracodawców oraz izby handlowe z regionu Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej.

●   Konferencja 25 listopada w Kijowie.

Kontynuacja spotkań z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż. Wydarzenie ma na celu omówienie oczekiwań i priorytetów odbudowy Ukrainy, dostępnego wsparcia raz praktycznych poglądów polskiego i zachodnioukraińskiego biznesu.

 

 


PROGRAM KONFERENCJI

 

09:30-10:30

OTWARCIE KONFERENCJI

Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 
 

WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP
Denys Shmyhal Prezes Rady Ministrów Ukrainy (on-line)
 

10:30-12:00

I SESJA PLENARNA  „ODBUDOWA UKRAINY – JAKA ROLA POLSKI?”

Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Andrii Sybiha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy (on-line)
Jakub Kumoch Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP
Marcin Przydacz
Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Yelyzaveta Yasko
 Poseł Parlamentu Ukrainy, Członek Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukrainy
Beata Daszyńska – Muzyczka
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Prowadzenie: Adam Eberhardt, Wiceprezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute (WEI)
 

12:00-13:30

II SESJA PLENARNA „POTRZEBY UKRAINY I WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA”

Inna Khomych Dyrektor do Spraw Prawnych, Nova Post
Sergiy Tsivkach Dyrektor Generalny, UkraineInvest
Maciej Popowski p.o. Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej (DG NEAR)
Stefano Mallia Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Marek Rutka Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Odbudowy Ukrainy
Nadiya Bedrychuk Dyrektor Wykonawczy Ukraińskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, Członek Rady Nadzorczej Ukraińskiej Rady Biznesu
Prowadzenie: Karol Tofil, Dyrektor Biura Partnerstwa i Współpracy Międzynarodowej, Bank Gospodarstwa Krajowego
 

13:30-14:30

LUNCH

 

14:30-15:00

WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI RZĄDOWYCH

Yulia Svyrydenko Wicepremier Ukrainy, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy (on-line)
Jacek Sasin Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych – TBC
Ruslan Stefanchuk Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy – TBC
 

15:00-16:30

III SESJA PLENARNA „ODBUDOWA UKRAINY – JAK WESPRZEĆ POLSKO-UKRAIŃSKĄ WSPÓŁPRACĘ BIZNESOWĄ?”

Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii
Paweł Borys Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Gennadiy Chyzhykov Prezes, Ukrainian Chamber of Commerce and Industry
Kateryna Glazkova Dyrektor Wykonawczy, Union of Ukrainian Entrepreneurs (SUP)
Halyna Yanchenko Poseł Parlamentu Ukrainy, Sekretarz Narodowej Rady Inwestycyjnej Ukrainy
Jan Szewczak
Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
Prowadzenie: Nazar Bobitski, Dyrektor biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Ukrainie
 

17:00-20:00

PANELE BRANŻOWE

17:00-20:00

PANEL „WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁÓW ZBROJENIOWYCH POLSKI I UKRAINY – ODBUDOWA POTENCJAŁU, ROZWÓJ WSPÓLNYCH PROJEKTÓW”

Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów 
Oleg Mozhnyi Wiceminister, Ministerstwo ds. przemysłu strategicznego Ukrainy  (on-line)
Rustam Raupov Szef Departamentu Polityki Wojskowej i Przemysłowej, Ministerstwo ds. przemysłu strategicznego Ukrainy (on-line)
Piotr Wojciechowski Prezes Zarządu, WB Electronics
gen. dyw. Jarosław Gromadziński Zastępca dowódcy ds. interoperacyjnych w Międzynarodowym Zespole ds. Pomocy Ukrainie
Yuriy Husyev Dyrektor Generalny, UKROBORONPROM (on-line)
Prowadzenie: Piotr Małecki, Prezes Zarządu Defence24

17:00-18:30

PANEL „ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY”

Markiyan Dmytrasevych Wiceminister Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy
Janusz Kowalski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Przetwarzania i Rozwoju Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Boris Shestopalov Współwłaściciel, Dyrektor Generalny HD-Group
Oleksandr Dombrovskyi Wiceprezes MHP S.A., Prezes MHP Eco Energy, Prezes Zarządu Public Union Global 100% RE Ukraine
Andrzej Gantner Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ)
Lidia Ozerova Dyrektor jednostki organizacyjnej ds. ochrony roślin, Syngenta Ukraina
Prowadzenie: Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa

17:00-18:30

PANEL „MIASTO I REGION: ODBUDOWA I ROZWÓJ”

Leszek Gołąbiecki Prezes Zarządu, UNIBEP S.A.
Artur Popko Prezes Zarządu, Budimex S.A.
Piotr Jurczyk Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
Andriy Pavliv Dyrektor biura inwestycji i projektów, Rada Miasta Lwów (on-line)
Anatoly Fedoruk Burmistrz Buczy
Roman Shepelyak Doradca ds. międzynarodowych Gubernatora Lwowskiej Obwodowej Administracji Cywilno-Wojskowej, Administracja Regionu Lwowskiego
Olga Romanenko Dyrektor Generalny, Ecopan
Prowadzenie: Yaroslav Romanchuk, Prezes Zarządu,  Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce

18:30-20:00

PANEL „TRANSPORT I  LOGISTYKA”

Mustafa – Masi Nayyem Wiceminister Infrastruktury Ukrainy (on-line)
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury – TBC
Grzegorz Kozłowski Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów
Yuriy Benevitskiy Dyrektor Generalny, Nova Poshta Global
Mauro Longobardo Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Kryvyi Rih
Piotr Litwiński Przewodniczący, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego 
Prowadzenie: Jakub Jakóbowski, Koordynator projektu „Powiązania gospodarcze w Eurazji”, Ośrodek Studiów Wschodnich

18:30-20:00

PANEL „SEKTOR IT I NOWE TECHNOLOGIE”

Janusz Cieszyński Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa – TBC
Jan Zborowski Wiceprezes Software Development Association Poland (SoDA)
Marcin Moczyróg Dyrektor Generalny na Europę Środkową i Wschodnią, Uber Riders
Alexander Romanishyn Partner w ISE Corporate Accelerator & Venture Capital Firm
Prowadzenie: Jacek Byrt, Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Finansowego, Mazars
 

20:00

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE 

Tomasz Wróblewski Prezes, Warsaw Enterprise Institute
Marcin Nowacki Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

WYSTĄPIENIE WIECZORU 

Stefano Mallia Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

KOLACJA

WYSTĘP ZESPOŁU KALUSH ORCHESTRA 

*Program wydarzenia i lista gości mogą ulec zmianie

Poznaj pozostałych członków ZPP Śląsk