Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – ŚLĄSK

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Kodeks Dobrych Praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami

Kodeks Dobrych Praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami

 

[Aktualizacja: 01.11.2022]

ZPP ŚLĄSK we współpracy z miastem Katowice zrealizowało projekt:
„Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami”.

Czym jest i jakie cele realizuje najlepiej oddaje opis projektu:

„Kodeks dobrych praktyk – dialog społeczny z przedsiębiorcami” – to projekt zainicjowany w marcu przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Center for International Private Enterprise (CIPE). Jego celem jest pomoc w dialogu społecznym między przedsiębiorcami a samorządem gminnym wybranych miast.

Inicjatywa ma być odpowiedzią na to, że w Polsce tylko niektóre gminy podejmują odpowiednie działania wspierające przedsiębiorczość i wykorzystują dostępne narzędzia w tym obszarze. Chcemy stymulować powstanie i wdrażanie systemowych, skoordynowanych rozwiązań w zakresie dialogu z lokalnym biznesem.

Projekt będzie realizowany w trzech miastach: Częstochowie, Katowicach oraz Łodzi. By rozpoznać potrzeby oraz zbadać rynek, przeprowadziliśmy we wspomnianych miastach badania nt. relacji między biznesem a władzami samorządowymi. W efekcie powstały trzy raporty, prezentujące wyniki uzyskane wśród przedsiębiorców z danego miasta na tle ogółu przedsiębiorców z trzech badanych lokacji.

W toku projektu – czyli do września tego roku – przewidziane są spotkania i konsultacje z przedsiębiorcami z wyżej wymienionych miast we współuczestnictwie z przedstawicielami Samorządu.

Projekt zakończymy konferencjami oraz podsumowaniem zebranym w postaci raportu – Kodeks Dobrych Praktyk.

Zachęcając Państwa do lektury wspomnianych raportów oraz kontaktu z osobami odpowiedzialnymi chcieliśmy przypomnieć, że dialog społeczny w Polsce jest prawnie i systemowo realizowany na poziomie krajowym (Rada Dialogu Społecznego) oraz na poziomie regionalnym (Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego). Brakuje jednak systemowych rozwiązań i dobrych praktyk na poziomie lokalnym – między przedsiębiorcami a samorządem terytorialnym (gminami). Z tego właśnie braku wychodzi nasza inicjatywa.

Odpowiedzialny za realizację ze strony ZPP ŚLĄSK: Andrzej Romanczuk-Fiedorowicz – Wiceprezes ZPP Śląsk (a.romanczuk-fiedorowicz@zppslask.pl)
 
Działania zrealizowane w ramach projektu we współpracy z miastem KATOWICE:
  • Przekazanie podpisanego porozumienia CIPE, ZPP , ZPP ŚLĄSK i miasto Katowice pomiędzy Prezydentem Katowic Marcinem Krupą, a wice prezesem ZPP ŚLĄSK Andrzejem Romańczukiem-Fiedorowiczem (FB i LI)
  • Z badań przeprowadzonych wśród Katowickich przedsiębiorców na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wynika, że przedsiębiorcy deklarują chęć współpracy z samorządem. Odsetek pozytywnych ocen (bardzo duże lub duże chęci współpracy) jest wyższy niż negatywnych (bardzo małe lub małe chęci współpracy) – (FB i LI)
  • Kolejne zaproszenie na warsztat, na którym wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta zastanowimy się jakie warto przyjąć dobre praktyki we współpracy Przedsiębiorców z Urzędami (FB i LI)
  • Za chwilę zaczynamy warsztat z udziałem Przedsiębiorców oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Razem chcemy stworzyć Kodeks Dobrych Prakttyk (FB i LI)
  • Fotorelacja z warsztatów (FB i LI)

  • Zaproszenie na warsztat #2: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (18.08.2022 r.)
  • Zaproszenie na drugie warsztaty z Urzędem Miasta i przedsiębiorcami (FB dobry.biz)
  • Zapraszamy Przedsiębiorców na drugie spotkanie, na którym będziemy kontynuować wypracowywanie Kodeksu Dobrych Praktyk we współpracy Firm z Urzędem Miasta Katowice (FB i LI)
  • Zaproszenie na warsztat #3: Jak usprawnić dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem lokalnym (31.08.2022 r.) oraz zaproszenie udostępnione na FB.
 
 
Punktem wyjścia do wspólnej pracy biznesu i samorządu oraz do przeprowadzenia spotkań i warsztatów było przeprowadzone na początku 2022 roku badanie: Badanie firm dot. relacji między biznesem
a władzami samorządowymi
 

Projekt zrealizowany został przy wsparciu Center for International Private Enterprise.

Zapraszamy do zobaczenia zapisu transmisji online oraz do podglądu raportu poniżej. Plik raportu można również pobrać tutaj KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – RAPORT Z BADAŃ I WYPOWIEDZI EKSPERTÓW.
 

 
 
 
 

Prezentacja Raportu - zapis transmisji online.

Poznaj pozostałych członków ZPP Śląsk