Skip to content

ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW

I PRACODAWCÓW – ŚLĄSK

Menu

Plugin do autentykacji klucza został wyłączony. Włącz plugin.

Dołącz do ZPP

Zostań członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców! Oferujemy szereg konkretnych korzyści związanych z codziennym funkcjonowaniem firmy i wspólne działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania firm w Polsce.

Wypełnij deklarację członkowską:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Składka płatna jest jednorazowo, za rok z góry (w całości lub w części można wliczyć ją w koszty uzyskania przychodu – do 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym) – dotyczy firm sektora MSP. Definicje mikroprzedsiębiorstwa, małego i średniego przedsiębiorstwa zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jedn. z 2013 Dz. U. z 2013 r. , poz. 672) o swobodzie działalności gospodarczej.